Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2015

jokeeee
0468 3a86
Reposted fromlittlefool littlefool
jokeeee
9973 b333
Reposted fromlittlefool littlefool viarevalie revalie
jokeeee
3000 0b63 500
friend
Reposted frommoralna moralna vianieuciekaj nieuciekaj
jokeeee
0468 3a86
Reposted fromlittlefool littlefool viarevalie revalie

April 14 2015

2394 1cb7 500
Reposted fromwestwood westwood viascorpix scorpix
jokeeee
Jest już późny wtorek, a ja nadal jestem wczesnym poniedziałkiem. Czuję się jak coś, co kot przywlókł ze śmietnika
— Kurt Vonnegut
Reposted fromiblameyou iblameyou viascorpix scorpix
5238 ab92 500
Reposted fromsoultraveling soultraveling viascorpix scorpix
jokeeee
jokeeee
Przeraża mnie moje myślenie. Za dużo i niepotrzebnie. 
— Barbara Rosiek "Pamiętnik narkomanki"
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapunkahontaz punkahontaz
jokeeee
Reposted fromoll oll viapunkahontaz punkahontaz
jokeeee
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viapunkahontaz punkahontaz
jokeeee
Boję się, że Ty wcale tego mojego kochania nie czujesz, bo nie przejawia się ono w żadnej formie dbania o Ciebie. Chciałabym jednak, żebyś pamiętał, że ja o siebie też przecież nie dbam. Jestem czasem dla Ciebie nieczuła, ale ja i dla siebie jestem nieczuła. Zwłaszcza w drobiazgach. Nie zrobię Ci śniadania, ale wiesz – ja i sobie nie zrobię śniadania.
— A. Osiecka
jokeeee
Zawsze będziesz miał to coś, czego nie ma nikt inny.
— Bezimienna
jokeeee
Reposted fromdoustrain doustrain viaHanJiMun HanJiMun
jokeeee
2212 054f
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaHanJiMun HanJiMun
jokeeee
9518 4d02
Reposted frommartynkowa martynkowa vialittlefool littlefool
jokeeee
6470 4927
Reposted fromliteracja literacja viamelodyjna melodyjna
jokeeee
Lepiej piszę, niż mówię. Gdy kogoś lubię, jest mi niewiarygodnie trudno rozmawiać z nim twarzą w twarz, bo boję się odrzucenia.
— Christiane F. Życie mimo wszystko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakarr4mba karr4mba
jokeeee
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— "Aleja bzów" Aleksandra Tyl
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakarr4mba karr4mba
jokeeee
9011 cf27
Reposted fromchceuciec chceuciec viakarr4mba karr4mba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl